Սովորեցնելով CAD / GIS

+100 AulaGEO դասընթացներ հատուկ գնով 12.99 ԱՄՆ դոլար

WEB GIS

Անգլերեն

 1. Աշխարհագրական տեղաբաշխում – Google Maps API – HTML5 բջջային հավելվածների համար – 12.99 դոլար
 2. Web-GIS՝ օգտագործելով բաց կոդով ծրագրակազմ և ArcPy ArcGIS Pro-ի համար – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. Տվյալների գիտություն – Սովորեք Python-ի, Plotly-ի և Leaflet-ի միջոցով – 12.99 դոլար
 2. Աշխարհագրական տեղաբաշխում HTML5-ով և Google Քարտեզներով բջջային հավելվածներում – 12.99 դոլար
 3. Web-GIS՝ օգտագործելով անվճար ծրագրակազմ և ArcPy ArcGIS Pro-ի համար – 12.99 դոլար

GIS

Անգլերեն

 1. ArcGIS Pro – 3D մոդելավորում՝ օգտագործելով ArcGIS 10 և ArcGIS Pro – 12.99 դոլար
 2. ArcGIS Pro – սկսնակ, առաջադեմ և ArcPy – 14.99 դոլար
 3. ArcGIS Pro – Հեշտ սովորեք: – 14.99 դոլար
 4. ArcGIS Pro & QGIS | 2-ը 1-ում | զուգահեռ ընթացք – 12.99 դոլար
 5. ArcGIS Pro- ն առաջադեմ է – 12.99 դոլար
 6. Տվյալների գիտություն – օգտագործելով python, plotly և fletlet – 12.99 դոլար
 7. QGIS – Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր – 12.99 դոլար
 8. Excel-ի խորհուրդներ և հնարքներ CAD – GIS-ի և մակրոների հետ – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. ArcGIS Pro – Ամբողջական դասընթաց զրոյից մինչև առաջադեմ և ArcPy – 12.99 դոլար
 2. ArcGIS Pro – Հեշտ սովորեք – 12.99 դոլար
 3. ArcGIS Pro- ն առաջադեմ է – 12.99 դոլար
 4. Excel – առաջադեմ հնարքներ CAD – GIS և մակրոներով – 12.99 դոլար
 5. QGIS – Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր – 12.99 դոլար

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԴԻԶԱՅՆ

Անգլերեն

 1. Առաջնային պողպատե ձևավորում BIM նախագծերի համար – 12.99 դոլար
 2. Բետոնի և պողպատե կոնստրուկցիաների նախագծում – 12.99 դոլար
 3. CSI ETABS – Structural Masonry – MEGA դասընթաց – 12.99 դոլար
 4. CSI ETABS – Կառուցվածքային ճարտարագիտության մասնագիտացում – 12.99 դոլար
 5. Դինամո BIM ինժեներական նախագծերի համար – 12.99 դոլար
 6. ETABS մակարդակ 1/2 – կառուցվածքային ճարտարագիտության համար – 12.99 դոլար
 7. ETABS մակարդակ 2/2 – կառուցվածքային ճարտարագիտության համար – 12.99 դոլար
 8. Revit Structure – ինժեներական նախագծերի համար – 12.99 դոլար
 9. Revit Structure + Robot + Concrete + Advance Steel | 4-ը 1-ում – 12.99 դոլար
 10. Ռոբոտի կառուցվածքային վերլուծություն – BIM նախագծերի համար – 12.99 դոլար
 11. STAAD Pro – Կառուցվածքային վերլուծություն՝ օգտագործելով Bentley staad pro v8i – 12.99 դոլար
 12. Կառուցվածքային որմնադրությանը – պատերի, ճառագայթների և հիմքերի ձևավորում (7) – 12.99 դոլար
 13. Կառուցվածքային որմնադրություն – հիմքեր, պատեր և հող (5) – 12.99 դոլար
 14. Կառուցվածքային որմնադրությանը – սեյսմիկ անալիզ (3) – 12.99 դոլար
 15. Կառուցվածքային որմնադրություն – կոշտության կենտրոն, պատի հզորություն (4) – 12.99 դոլար
 16. Կառուցվածքային որմնադրություն – պատեր և առաստաղ (6) – 12.99 դոլար
 17. Structure Bridges-ի նախագծում՝ օգտագործելով Revit & Robot – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. Կառուցվածքային որմնադրություն ETABS-ով – P1 մոդուլ – 12.99 դոլար
 2. Կառուցվածքային որմնադրություն ETABS-ով – P2 մոդուլ – 12.99 դոլար
 3. Կառուցվածքային որմնադրություն ETABS-ով – P4 մոդուլ – 12.99 դոլար
 4. Կառուցվածքային որմնադրություն ETABS-ով – P5 մոդուլ – 12.99 դոլար
 5. Կառուցվածքային որմնադրություն ETABS-ով – P6 մոդուլ – 12.99 դոլար
 6. Կառուցվածքային որմնադրություն ETABS-ով – P7 մոդուլ – 12.99 դոլար
 7. Մասնագիտացում Կառուցվածքային ճարտարագիտության մեջ ETABS-ի հետ – 12.99 դոլար
 8. Առաջադեմ պողպատե դիզայն BIM նախագծերի համար – 12.99 դոլար
 9. Սեյսմակայուն նախագծում կտրող պատերում ETABS-1-ով – 12.99 դոլար
 10. Սեյսմակայուն նախագծում կտրող պատերում ETABS-2-ով – 12.99 դոլար

3D ՍԻՄՈՒԼԱՑԻԱ

Անգլերեն

 1. ANSYS Workbench – Ներածություն սիմուլյացիոն դիզայնին – 12.99 դոլար
 2. ANSYS Workbench 2020 R1 – դիզայն և մոդելավորում – 12.99 դոլար
 3. Գյուտարար Նաստրան – Մեխանիկական և կառուցվածքային մոդելավորում – 12.99 դոլար
 4. Microstran – Կառուցվածքային ձևավորում՝ օգտագործելով Bentley Microstran – 12.99 դոլար
 5. PTC CREO Պարամետրիկ – Դիզայն, Ansys և մոդելավորում (1/3) – 12.99 դոլար
 6. PTC CREO Պարամետրիկ – Դիզայն, Ansys և մոդելավորում (2/3) – 12.99 դոլար
 7. PTC CREO Պարամետրիկ – Դիզայն, Ansys և մոդելավորում (3/3) – 12.99 դոլար
 8. PTC Creo պարամետրային MEGA դասընթաց – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. PTC CREO Պարամետրիկ – Դիզայն, վերլուծություն և մոդելավորում (1/2) – 12.99 դոլար
 2. PTC CREO Պարամետրիկ – Դիզայն, վերլուծություն և մոդելավորում (2/2) – 12.99 դոլար

BIM պատգամավոր

 1. Revit MEP – BIM նախագծեր – 12.99 դոլար
 2. Revit MEP – Էլեկտրական համակարգեր – 12.99 դոլար
 3. Revit MEP – Մեխանիկական տեղակայումներ – 12.99 դոլար
 4. Revit MEP – Մեխանիկական / HVAC համակարգեր – 12.99 դոլար
 5. Revit MEP – Սանտեխնիկական համակարգեր – 12.99 դոլար

ՀՈՂԱՅԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անգլերեն

 1. Կառուցվածքային երկրաբանություն – 12.99 դոլար
 2. Google Earth – սկսնակից մինչև առաջադեմ օգտագործում – 12.99 դոլար
 3. Google Earth – Հեշտ սովորեք: – 15.99 դոլար
 4. Hec-RAS և ArcGIS հիդրոլոգիական ճարտարագիտության համար – 16.99 դոլար
 5. Hec-RAS զրոյից հիդրավլիկ վերլուծության համար – 12.99 դոլար
 6. Ներածություն Google Earth Engine-ին (GEE) – 12.99 դոլար
 7. Recap & Note3D իրականության որսման և 3D սկանավորման համար – 12.99 դոլար
 8. Հեռակառավարման զննում – հիմունքներ և կիրառություններ – 12.99 դոլար
 9. Remote Sensing ներածություն – 12.99 դոլար
 10. Հեռակառավարում ArcGIS Pro-ի միջոցով – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. Հեռակառավարման հիմունքներ և պրակտիկա – 12.99 դոլար
 2. Կառուցվածքային երկրաբանություն – 12.99 դոլար
 3. Google Earth – սովորել հիմնականից մինչև շատ առաջադեմ – 12.99 դոլար
 4. Google Earth Engine – Հեշտ սովորեք – 12.99 դոլար
 5. Recap & Regard3D – իրականության ֆիքսում և մոդելավորում – 12.99 դոլար
 6. Հեռավոր զոնդավորում – Հայեցակարգեր և կիրառություն – 12.99 դոլար

ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԴԻԶԱՅՆ

Անգլերեն

 1. Adobe After Effects – Հեշտ սովորեք – 12.99 դոլար
 2. Adobe Illustrator – հեշտ սովորել: – 12.99 դոլար
 3. Adobe Indesign – Ստեղծեք ձեր ամսագիրը – 12.99 դոլար
 4. Adobe Photoshop – Ամբողջական դասընթաց – 12.99 դոլար
 5. Adobe Premiere – Տեսանյութերի խմբագրում – 12.99 դոլար
 6. Գրաֆիկական դիզայնի մասնագիտացում – 3-ը 1-ում Adobe ծրագրակազմ – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. Adobe Illustrator – Հեշտ սովորեք: – 12.99 դոլար
 2. Adobe Photoshop – Ամբողջական դասընթաց – 12.99 դոլար

ՔԱIVԱՔԱԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Անգլերեն

 1. Սկսնակների ուղեցույց OpenRoads – շինարարական աշխատանքների նախագծում (Մակարդակ 1) – 12.99 դոլար
 2. Civil 3D – Քաղաքացիական աշխատանքների մասնագիտացում – 12.99 դոլար
 3. Civil 3D Level 1/4 – Քաղաքացիական աշխատանքների և հողագծման համար – 12.99 դոլար
 4. Civil 3D Level 2/4 – Քաղաքացիական աշխատանքների և հողագծման համար – 12.99 դոլար
 5. Civil 3D Level 3/4 – Քաղաքացիական աշխատանքների և հողագծման համար – 12.99 դոլար
 6. Civil 3D Level 4/4 – Քաղաքացիական աշխատանքների և հողագծման համար – 14.99 դոլար
 7. Civil3D – MEGA դասընթաց Քաղաքացիական աշխատանքների համար՝ օգտագործելով վերջին տարբերակը – 12.99 դոլար
 8. Ենթակառուցվածքի հայեցակարգային նախագծում – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. Իմացեք Autocad Civil3D հետազոտության եւ շինարարական աշխատանքների համար 1 / 4 – 12.99 դոլար
 2. Իմացեք Autocad Civil3D հետազոտության եւ շինարարական աշխատանքների համար 2 / 4 – 12.99 դոլար
 3. Իմացեք Autocad Civil3D հետազոտության եւ շինարարական աշխատանքների համար 3 / 4 – 12.99 դոլար
 4. Իմացեք Autocad Civil3D հետազոտության եւ շինարարական աշխատանքների համար 4 / 4 – 12.99 դոլար

BIM ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

Անգլերեն

 1. BIM – Մեթոդաբանության ամբողջական դասընթաց – 12.99 դոլար
 2. BIM - Շինարարությունը համակարգելու մեթոդաբանություն – 12.99 դոլար
 3. BIM 4D՝ օգտագործելով AutoDesk NavisWork – 12.99 դոլար
 4. BIM 5D Քանակական թռիչք՝ օգտագործելով Revit, Navisworks և Dynamo – 12.99 դոլար
 5. Թվային երկվորյակ. փիլիսոփայություն նոր թվային հեղափոխության համար – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. BIM - Շինարարությունը համակարգելու մեթոդաբանություն – 12.99 դոլար
 2. Naviswork BIM համագործակցություն – 12.99 դոլար

ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔ

Անգլերեն

 1. Լուսանկարչություն պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով – հասկացություններ և պրակտիկա – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. Սովորեք հեշտ կիթառ – իսպաներեն – 12.99 դոլար
 2. Վենեսուելական սնունդ – 12.99 դոլար
 3. Ինչպես մեծահասակներին սովորեցնել գործնական կերպով կարդալ – 12.99 դոլար
 4. Ակրիլային նկարչության դասընթաց՝ կենդանիներ – 19.99 դոլար
 5. Ակրիլային Նկարչության Դասընթաց – Բնություն – 19.99 դոլար
 6. Ակրիլային նկարչության դասընթաց – քայլ առ քայլ – 12.99 դոլար
 7. Լուսանկարչություն պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով – Հայեցակարգեր և պրակտիկա – 12.99 դոլար
 8. Ակրիլային Նկարչություն – Մարդու դեմք – 19.99 դոլար
 9. Հնչյունաբանության և նոր լեզու սովորելու սկզբունքները – 12.99 դոլար
 10. Օգտագործելով Filmora տեսանյութերը խմբագրելու համար – 12.99 դոլար

CAD 2D ԵՎ 3D ԴԻԶԱՅՆ

Անգլերեն

 1. AutoCAD – հեշտ սովորել: – 12.99 դոլար
 2. Autodesk 3ds Max – Հեշտ սովորեք – 12.99 դոլար
 3. Բլենդերի քաղաքի և լանդշաֆտի մոդելավորում – 12.99 դոլար
 4. Սովորեք Revit – տեսնել, թե ինչպես է տունը նախագծված զրոյից – 12.99 դոլար
 5. Microstation – Սովորեք 2D և 3D CAD ձևավորում – 12.99 դոլար
 6. 3D տպագրություն – հիմունքներ և խորացված դասընթաց – 12.99 դոլար
 7. Revit Architecture. Հիմնադրամներ BIM նախագծերի համար – 12.99 դոլար
 8. Sketchup մոդելավորում – 12.99 դոլար
 9. SolidWorks – սովորել էսքիզ, մոդել և հավաքում – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. AutoCAD - հեշտ սովորել – 12.99 դոլար
 2. 3D տպագրություն – Հիմնական դասընթաց և առաջադեմ հավելված – 12.99 դոլար
 3. Revit – Իմացեք՝ դիտելով, թե ինչպես է տունը նախագծված զրոյից – 12.99 դոլար

ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Անգլերեն

 1. Intրագրավորման ներածություն – 12.99 դոլար
 2. MATLAB և Simulink ծրագրավորում – 12.99 դոլար
 3. Python ծրագրավորում – հեշտ սովորել – 12.99 դոլար
 4. Python ծրագրավորում – հեշտ սովորել – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. Python - Սովորեք ծրագրավորել – 12.99 դոլար

OFFICE

Անգլերեն

 1. Excel հիմնական – հեշտ! – 12.99 դոլար

իսպաներեն

 1. Excel-ի խորհուրդներ և հնարքներ CAD – GIS-ի և մակրոների հետ – 12.99 դոլար
 2. Microsoft Excel – Հիմնական մակարդակի դասընթաց (1/2) – 12.99 դոլար
 3. Microsoft Excel – Միջին մակարդակի դասընթաց (2/2) – 12.99 դոլար
 4. Microsoft PowerPoint – Հեշտ սովորեք – 12.99 դոլար

Սրանք վաճառքի գին են սահմանափակ ժամանակով: Թողեք ձեր մեկնաբանությունը, եթե որևէ խնդիր ունեք:

Գոլջի Ալվարես

Գրող, հետազոտող, հողի կառավարման մոդելների մասնագետ: Նա մասնակցել է այնպիսի մոդելների հայեցակարգացմանն ու ներդրմանը, ինչպիսիք են՝ Գույքի կառավարման ազգային համակարգ SINAP Հոնդուրասում, Հոնդուրասում Համատեղ քաղաքապետարանների կառավարման մոդել, Կադաստրի կառավարման ինտեգրված մոդել՝ ռեգիստր Նիկարագուայում, Տարածքի կառավարման համակարգ SAT Կոլումբիայում: . 2007 թվականից Geofumadas գիտելիքների բլոգի խմբագիր և AulaGEO ակադեմիայի ստեղծող, որը ներառում է ավելի քան 100 դասընթացներ GIS - CAD - BIM - Digital Twins թեմաներով:

Առնչվող հոդվածներ

Թողնել մեկնաբանություն

Ձեր էլ. Փոստի հասցեն չի հրապարակվելու: Պահանջվող դաշտերը նշված են *

Վերադառնալ սկիզբ կոճակը